ผู้บริหาร

นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน / ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นโยบายของโรงเรียน
เป้าหมาย
ผลงานดีเด่น
เขตบริการ
แผนผังโรงเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็นนี้น่าจะเพิ่มเนื้อหาอะไรอีกบ้าง
ความรู้ทางวิชาการ
กิจกรรมโรงเรียน
แหล่งรวมสื่อแต่ละกลุ่มสาระ
โปรแกรมที่มีประโยชน์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/07/2011
ปรับปรุง 18/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 187430
Page Views 281987
รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบฟอร์ของโรงเรียน
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ
Free counter and web stats
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง

ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

1.  การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6       

ได้คะแนน 81.6 คะแนน ได้ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ  เด็กหญิงศันสนีย์  สังทองกูล

ครูผู้ฝึกสอนคือ นางเจนติมา  พรหมทอง

2.  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ได้คะแนน 60 คะแนน ได้ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 17

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กชายณัฐภาส  ไชยรัตน์

2. เด็กชายอธิวัฒน์  กองแก้ว

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางดารารัตน์  ดาวเรือง

2. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี

3.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ได้คะแนน 67.5 คะแนน ได้ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 12

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กชายณัฐกิต  ทองปลอด

2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ตันติพลานนท์

3. เด็กหญิงศิรดา  ถิระรัตน์

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางนรีกานต์  แก้วศรี

2. นางปรีดา  ศรีถกล

4.  การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ได้คะแนน 79 คะแนน ได้ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 14

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงรักษ์สกุล  ชายทอง

2. เด็กหญิงอนัญญา  วรานุเศรษฐ์

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นายภานุกร  นิ่มดวง

5.  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ได้คะแนน 88 คะแนน ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม

6.  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ได้คะแนน 78 คะแนน ได้ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม

 7.  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ได้คะแนน 84.75 คะแนน ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม

8.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ได้คะแนน 70 คะแนน ได้ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 14

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม

9.  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ได้คะแนน 92 คะแนน ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนสุภา

2. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี

3. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง

4. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย

5. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว

6. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว

7. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วลอย

8. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์

2. นางชุติมา  เพชรหนู

3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์

 10.  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ได้คะแนน 80.75 คะแนน ได้ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 16

นักเรียนที่เข้าแข่งขันคือ      1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วุ่นดี

2. เด็กหญิงชนากานต์  ชาติภูรี

3. เด็กหญิงชุลีพรรณ  ขวัญทอง

4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮานาฟี

5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุกทอง

6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาแก้ว

7. เด็กหญิงนูรซาบีนา  อุปมนต์

8. เด็กหญิงพรรพัสสา  จินดาสุวรรณ์

9. เด็กหญิงภัทริน  ลิ่มเฮา

10. เด็กหญิงรสิตา  ภู่ทรัพย์สิน

11. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ

12. เด็กหญิงสุตาภัทร  พรหมมา

13. เด็กหญิงสุธิดา  คำพุท

14. เด็กหญิงสุพัทชิรา  โสระเนตร์

15. เด็กหญิงสุมิตตา  หนูประดิษฐ์

16. เด็กหญิงโสมแสงจันทร์  จินดานิมิต

ครูผู้ฝึกสอนคือ         1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์

2. นางชุติมา  เพชรหนู

3. นางธนกร  ณ สงขลา

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,19:00   อ่าน 212 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาทวี 
ที่ตั้ง 4  หมู่ที่ 1  ถนนดำรงวิถี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โทร.074371015 โทรสาร 074371625
E-mail : bannatawee15@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3